CZ

Vážení hosté
děkujeme vám, že pro svůj pobyt v Olomouci zvažujete právě NH Collection Olomouc Congress hotel.

V současnosti neplatí žádná zvláštní hygienická pravidla a omezení. Není tedy nutné se při vstupu prokazovat některou z podmínek O-N.

Avšak nadále doporučujeme dodržovat základní hygienická opatření v podobě pravidelné desinfekce rukou a dodržování rozestupů 1,5 m.

 

EN

Dear guests,
thank you for considering your stay in NH Collection Olomouc Congress hotel when visiting Olomouc city.

There are currently no special hygiene rules and restrictions. It is therefore not necessary to prove any of the O-N conditions upon entry.

However, we still recommend following basic hygiene measures in the form of regular hand disinfection and keeping 1.5 m intervals.

 


 

 

Podrobnější informace naleznete na COVID portálu.

/ More detailed information can be found on the COVID portal, which can be switched to English. /

COVID PORTAL

 

Přehled TESTOVACÍCH MÍST

/ Overview of TESTING PLACES /

MÍSTA PRO TESTOVÁNÍ

 


Všechna hotelová střediska jako fitness, wellness i restaurace jsou otevřena,

/ All hotel centers such as fitness, wellness and restaurants are open,