Vážení hosté
děkujeme vám, že pro svůj pobyt v Olomouci zvažujete právě NH Collection Olomouc Congress.

Rádi bychom Vás informovali o nových epidemických opatřeních, které je host povinen dodržet od pátku 26.11.2021.
Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží (vyjímka hostů do 12 let, kde postačí i testy):
1) Certifikát o prodělané nemoci koronavirem s platností do 180 dní od započetí.
2) Certifikát o kompletním očkování (2 dávky).
3) Negativní RT-PCR test platný pro výjimky z důvodu zdravotních komplikací nebo rozočkovaným.
5) Negativní RT-PCR test v případě pracovního pobytu.

 

Dear guests
Thank you for considering the NH Collection Olomouc Congress for your stay in Olomouc city.

We would like to inform you about new epidemic measures, which the guest is obliged to comply with from friday, November 26, 2021.
It is possible to provide accommodation services to all those who have no symptoms of covid-19 and prove it with (except for guests under the age of 12, where tests will suffice):
1) A coronavirus disease certificate valid for 180 days from the start.
2) Certificate of complete vaccination (2 doses).
3) Negative RT-PCR test valid for exceptions due to health complications or inoculated.
5) Negative RT-PCR test in case of work stay.

 


 

 

Podrobnější informace naleznete na COVID portálu.

/ More detailed information can be found on the COVID portal, which can be switched to English. /

COVID PORTAL

 

Přehled TESTOVACÍCH MÍST

/ Overview of TESTING PLACES /

MÍSTA PRO TESTOVÁNÍ

 


Všechna hotelová střediska jako fitness, wellness i restaurace jsou otevřena,

/ All hotel centers such as fitness, wellness and restaurants are open,

 

 

A jaká jsou pravidla uvnitř hotelu?

/ And what are the rules inside the hotel? /