ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. URČENÍ TOTOŽNOSTI
 • Identifikace: NH HOTEL GROUP, S.A. (dále „NH HOTEL GROUP“)
 • DIČ: A-28027944
 • Adresa: Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003, Madrid
 • dataprotection@nh-hotels.com Pracovníka DPO můžete kontaktovat následujícím způsobem:
  • E-mail: DPO@nh-hotels.com
  • Telefon: Sídlo na adrese Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003, Madrid
  • Uveďte označení „Data Protection Officer“ (pověřenec pro ochranu osobních údajů)
 1. INFORMACE A SOUHLAS

Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů uživatel poskytuje svobodný, informovaný, konkrétní a jednoznačný souhlas se zpracováním osobních údajů, které poskytuje na webu www.nh-hotels-com (dále „web“), společností NH HOTEL GROUP, v údajích o procházení internetu a jiných informacích, které v budoucnosti poskytnou společnosti NH HOTEL GROUP.

Uživatel je povinen si tyto zásady ochrany osobních údajů důkladně přečíst. Jsou sepsané tak, aby byly jasné a jednoduché, aby jim uživatel dobře porozuměl a mohl se svobodně a dobrovolně rozhodnout, zda chce poskytovat osobní údaje společnosti NH HOTEL GROUP.

 1. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Údaje vyžadované ve formulářích na webu jsou zpravidla povinné (pokud není v daném poli uvedeno jinak) pro dané účely.

Pokud tak nejsou poskytnuty nebo jsou uvedeny nesprávně, není možné je využít a může to mít vliv na zobrazení obsahu webu.

 1. ZA JAKÝMI ÚČELY BUDE SPOLEČNOST NH HOTEL GROUP ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELŮ?

Osobní údaje poskytnuté při používání webu budou zpracované společnosti NH HOTEL GROUP za následujícími účely:

 1. Údaje poskytnuté za účelem provádění rezervací prostřednictvím webu nebo kontaktního centra (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím chatu) pro jedince, skupiny a pokoje:
 • Vyřizování požadavků na rezervaci ze strany uživatelů.
 • Zasílání potvrzení nebo dokumentace pro provedené rezervace.
 • Zasílání obchodních sdělení společností NH HOTEL GROUP v případě uvedení souhlasu
 • Analýza používání webu a sledování chování a preferencí uživatelů.
 1. Údaje poskytnuté za účelem registrace uživatele u společnosti NH HOTEL GROUP:
 • Správa požadavku na registraci nebo zrušení registrace v kategorii vybrané uživatelem.
 • Kontrola, zda uživatel splňuje požadavky na registraci ve vybrané kategorii, kdykoli to společnost NH HOTEL GROUP považuje za vhodné.
 • Vyřizování a odpovídání na možné žádosti o informace ze strany uživatele.
 • Vyhledávání promoakcí splňujících potřeby zvolené uživatelem.
 • Zasílání přizpůsobených obchodních sdělení společností NH HOTEL GROUP.
 • Analýza používání webu a sledování chování a preferencí uživatelů.
 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře Nejlepší cena:
 • Správa žádostí o kontakty a informace od uživatele prostřednictvím kanálů k tomu určených na webech NH HOTEL GROUP.
 • Správa zadaných požadavků.
 • Analýza používání webu a sledování chování a preferencí uživatelů.
 1. Údaje poskytnuté ke zveřejnění na blozích patřících společnosti NH HOTEL GROUP:
 • Správa zveřejňování komentářů na webu.
 • Správa odběrů zpravodaje blogu nebo odhlášení od nich na žádost uživatele.
 • Analýza používání webu a sledování chování a preferencí uživatelů.
 • Sledování obsahu uživatelských komentářů na požádání a v náležitých případech mazání těch, jejichž obsah nesplňuje podmínky stávajícího webu z pověření společnosti NH HOTEL GROUP.
 1. Údaje poskytnuté za účelem změny nebo zrušení rezervace:
 • Řešení požadavků na úpravu nebo zrušení rezervace provedené uživatelem u společnosti NH HOTEL GROUP.
 • Odpovědi na žádosti na společnost NH HOTEL GROUP.
 • Analýza používání webu a sledování chování a preferencí uživatelů.
 1. Údaje poskytnuté za účelem zasílání zpravodaje:
 • Správa odběrů zpravodaje nebo jejich ukončení prostřednictvím kanálu dostupného na webu společnosti NH HOTEL GROUP.
 1. Údaje poskytnuté pro program NH Rewards:
 • Správa věrnostního programu a zpracování žádosti o členství, přidělení vašeho členského čísla, přístupových kódů k vaší soukromé oblasti online a umožnění získávání a čerpání bodů.
 • Přizpůsobení služeb věrnostního programu preferencím a vkusu členů a získání zpětné vazby ohledně služeb poskytovaných v našich hotelech. To může zahrnovat zasílání průzkumů kvality a úpravu a přizpůsobení služeb poskytovaných společností NH.
 • Zasílání sdělení týkajících se vašeho účtu, mimo jiné včetně bodového zůstatku, kategorie vaší karty, oznámení a veškerých průběžných aktuálních informací o stavu účtu.
 • Zasílání přizpůsobených komerčních sdělení e-mailem nebo podobnými prostředky ohledně nabídek a služeb souvisejících s programem, pokud proti takovému zpracovávání nepodáte námitku.
 1. Údaje uvedené v korporátních kontaktních formulářích a na webu:
 • Správa žádostí o kontakty a informace od uživatele prostřednictvím kanálů k tomu určených na webech NH HOTEL GROUP.
 • Správa zadaných požadavků.
 • Analýza používání webu a sledování chování a preferencí uživatelů.
 1. Údaje uvedené ve formuláři obnovení košíku:
 • Odeslání připomínky o nedokončených rezervacích, případně o vyhledáváních provedených uživateli.
 • Analýza používání webu a sledování chování a preferencí uživatelů.
 1. KTERÉ UŽIVATELSKÉ ÚDAJE BUDE SPOLEČNOST NH HOTEL GROUP ZPRACOVÁVAT?

Společnost NH HOTEL GROUP bude zpracovávat následující kategorie uživatelských údajů:

 1. Údaje poskytnuté za účelem provádění rezervací prostřednictvím webu nebo kontaktního centra (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím chatu) pro jedince, skupiny a pokoje:
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, národnost.
 • Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Údaje o transakcích týkajících se zboží nebo služeb v NH HOTEL GROUP: Zakoupení produktů a služeb nebo produktů a služeb, o které jste projevili zájem.
 • Pobytové preference.
 • Údaje o financích, pojištění a ekonomické údaje.
 • Další údaje: údaje uvedené subjekty údajů ve volných polích nebo hovorech.
 • Údaje o procházení.
 1. Údaje poskytnuté za účelem registrace uživatele u společnosti NH HOTEL GROUP:
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, národnost
 • Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Identifikační kódy a klíče uživatele nebo člena.
 • Podrobné údaje o zaměstnání: povolání, odvětví.
 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře Nejlepší cena :
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení.
 • Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Údaje o transakcích týkajících se zboží nebo služeb.
 • Další údaje: údaje poskytnuté subjekty údajů ve volných polích formulářů dostupných na webu nebo v přiložených dokumentech.
 • Údaje o procházení.
 1. Údaje poskytnuté ke zveřejnění na blozích patřících společnosti NH HOTEL GROUP:
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení.
 • Kontaktní údaje: země pobytu, e-mailová adresa.
 • Údaje o procházení.
 1. Údaje poskytnuté pro změnu nebo zrušení rezervace:
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení.
 • Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Údaje o transakcích týkajících se zboží nebo služeb.
 • Údaje o financích, pojištění a ekonomické údaje.
 • Další údaje: údaje poskytnuté subjekty údajů ve volných polích formulářů dostupných na webu nebo v přiložených dokumentech.
 • Údaje o procházení.
 1. Údaje poskytnuté za účelem zasílání zpravodaje:
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení.
 • Kontaktní údaje: země pobytu, e-mailová adresa.
 • Údaje o osobních prvcích: jazyk.
 1. Údaje poskytnuté pro program NH Rewards:
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, číslo OP, podpis, adresa, národnost.
 • Údaje o osobních prvcích: datum narození, pohlaví.
 • Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo
 • Identifikační kódy a klíče uživatele nebo člena.
 • Transakce týkající se zboží nebo služeb v NH HOTEL GROUP: Zakoupení produktů a služeb nebo produktů a služeb, o které jste projevili zájem.
 • Pobytové preference
 • Údaje o procházení
 1. Údaje uvedené v korporátních kontaktních formulářích a na webech:
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení.
 • Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Údaje o transakcích týkajících se zboží nebo služeb.
 • Další údaje: údaje poskytnuté subjekty údajů ve volných polích formulářů dostupných na webu nebo v přiložených dokumentech.
 • Údaje o procházení.
 1. Údaje uvedené ve formuláři obnovení košíku:
 • Kontaktní údaje: adresa a e-mail.

Pokud uživatel poskytne údaje o třetích stranách, prohlašuje tím, že má jejich souhlas a poskytne jim informace uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, čímž zbaví společnost NH HOTEL GROUP veškeré zodpovědnosti v tomto ohledu. Společnost NH HOTEL GROUP však může provádět průběžné kontroly za účelem potvrzení tohoto na základě náležité opatrnosti v souladu s nařízeními na ochranu osobních údajů.

 1. JAKÝ JE DŮVOD ZPRACOVÁVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH ÚDAJŮ?

Důvod zpracování osobních údajů bude tento:

 1. Při provádění rezervací prostřednictvím webu nebo kontaktního centra (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím chatu) pro jedince, skupiny a pokoje: provedení smlouvy mezi stranami. Při analýze používání webu jde o oprávněný zájem společnosti NH HOTEL GROUP
 2. Při správě uživatelské registrace: vyžádání souhlasu a dodržování smluvních podmínek ze strany uživatele při ověření; při analýze využívání webu jde o oprávněný zájem společnosti NH HOTEL GROUP. Pokud stáhnete svůj souhlas, nebude to mít vliv na zákonnost dřívějšího zpracování.
 3. V případě formuláře Nejlepší cena : souhlas, který udělíte, můžete kdykoli stáhnout. Pokud stáhnete svůj souhlas, nebude to mít vliv na zákonnost dřívějšího zpracování. Při analýze používání webu jde o oprávněný zájem společnosti NH HOTEL GROUP
 4. V případě správy a zveřejňování komentářů nebo příspěvků zaslaných uživateli na blogy náležející společnosti NH HOTEL GROUP: souhlas udělený uživatelem a v případě analýzy webu také potvrzení preferencí a chování uživatelů a sledování obsahu komentářů, což je oprávněný zájem společnosti NH HOTEL GROUP. Pokud stáhnete svůj souhlas se zpracováním při zveřejnění komentářů, budou tyto z webu smazány společností NH HOTEL GROUP.
 5. Při zzměnách nebo zrušení rezervace: provedení smlouvy mezi stranami. Při analýze používání webu jde o oprávněný zájem společnosti NH HOTEL GROUP.
 6. Při zasílání zpravodaje: souhlas poskytnutý uživatelem.
 7. Při registraci a správě účtu pro členy NHprogramu Rewards: plnění smlouvy mezi stranami, při němž bude souhlas člena základem pro zasílání obchodních sdělení. Při analýze používání webu jde o oprávněný zájem společnosti NH HOTEL GROUP.
 8. Při zasílání korporátních kontaktních formulářů a na webu: souhlas poskytnutý uživatelem. Při analýze používání webu jde o oprávněný zájem společnosti NH HOTEL GROUP.
 9. Při zasílání zpráv o obnovení košíku : souhlas poskytnutý uživatelem. Při analýze používání webu jde o oprávněný zájem společnosti NH HOTEL GROUP.

Souhlasy získané pro výše uvedené účely jsou samostatné a uživatel může stáhnout pouze jeden bez vlivu na ostatní.

Pokud chce uživatel stáhnout souhlas, může kontaktovat společnost NH HOTEL GROUP těmito způsoby: protecciondedatos@nh-hotels.com

 1. SE KTERÝMI PŘÍJEMCI BUDOU UŽIVATELSKÉ ÚDAJE SDÍLENY?

Uživatelské údaje mohou být zveřejněny těmto subjektům:

 1. Údaje poskytnuté za účelem provádění rezervací prostřednictvím webu nebo kontaktního centra (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím chatu) pro jedince, skupiny a pokoje:
  • Společnosti náležící skupině NH Hotel Group nebo k ní přidružené spadající do odvětví hoteliérství, které potřebují přístup k vašim údajům za účelem náležitého zajištění zvolených služeb. Stejně tak budou vaše údaje předány subjektům vlastnícím hotely, které tak budou informovány o podmínkách vašeho pobytu (cena, termíny, zahrnuté služby atd.). Některé z těchto subjektů se mohou nacházet v Evropském hospodářském prostoru včetně zemí, které nenabízejí úroveň ochrany odpovídající Španělsku. Jediným účelem této komunikace bude zajištění správného poskytování služeb.
 2. Údaje poskytnuté za účelem registrace uživatele u společnosti NH HOTEL GROUP:
  • Společnosti ve skupině, do které náleží společnost NH HOTEL GROUP, výlučně za administrativními účely nebo účely uvedenými výše.
 3. Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře Nejlepší cena :
  • Společnosti ve skupině, do které náleží společnost NH HOTEL GROUP, výlučně za administrativními účely nebo účely uvedenými výše.
 4. Údaje, jejichž místem zveřejnění budou blogy náležející společnosti NH HOTEL GROUP:
  • Údaje poskytnuté uživateli budou zveřejněny na webu a budou dostupné všem uživatelům, kteří jej budou procházet.
 5. Údaje poskytnuté za účelem změny nebo zrušení rezervace:
  • Společnosti náležící skupině NH Hotel Group nebo k ní přidružené spadající do odvětví hoteliérství, které potřebují přístup k vašim údajům za účelem náležitého zajištění zvolených služeb. Kromě toho budou vaše údaje zveřejněny vlastníkům hotelů, aby tyto osoby znaly podmínky vašeho pobytu (cena, termíny, zahrnuté služby…), z nichž některé se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nemají srovnatelnou úroveň ochrany jako Španělsko, za výhradním účelem náležitého poskytování služeb.
 6. Údaje poskytnuté za účelem zasílání zpravodaje nebudou předány společnostem třetích stran.
 7. Údaje poskytnuté pro program NH Rewards:
  • Subjekty podílející se na programu odměn NH Rewards, které jsou všechny zapojené do hotelového sektoru, protože je nutné k náležitému poskytnutí služeb v programu NH Rewards, aby tyto osoby znaly podmínky vašeho pobytu (cena, termíny, zahrnuté služby…) a informace o vašem účtu, zůstatku, bodech a kategorii. Některé z těchto subjektů se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (včetně zemí, které nemají srovnatelnou úroveň ochrany), protože tento přístup je nezbytný pro běžné fungování programu NH Rewards. Seznam těchto subjektů je k dispozici na adrese https://www.nh-hotels.com/nh-hotel-group-companies
 8. Údaje poskytnuté prostřednictvím korporátních kontaktních formulářů a na webu:
  • Společnosti ve skupině, do které náleží společnost NH HOTEL GROUP, výlučně za administrativními účely nebo účely uvedenými výše.
 9. Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře obnovení košíku :
  • Společnosti ve skupině, do které náleží společnost NH HOTEL GROUP, výlučně za administrativními účely nebo účely uvedenými výše

Kromě toho mohou mít přístup k údajům dodavatelé společnosti NH HOTEL GROUP, když je to nutné k adekvátnímu splnění právních povinností nebo pro výše uvedené účely. Tito poskytovatelé nebudou zpracovávat vaše údaje za jinými účely, než dříve stanovila společnost NH HOTEL GROUP.

 1. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Informujeme vás, že vaše údaje budou přenášeny třetím stranám mimo Evropský hospodářský prostor a konkrétně do USA, Indie a Filipín. Převod proběhne v důsledku poskytnutí služeb, které společnost Accenture poskytuje společnosti NH HOTEL GROUP ve věci řízení interní administrativy týkající se fakturace společnosti. V této souvislosti vás informujeme, že regulace probíhá prostřednictvím smluvních klauzulí, které dříve autorizovala agentura AEPD.

 1. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje budou uchovávány po tuto dobu:

 1. Údaje poskytnuté za účelem provádění rezervací prostřednictvím webu nebo kontaktního centra (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím chatu) pro jedince, skupiny a pokoje: budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení po dobu promlčecí lhůty platnou pro právní žaloby, které z nich mohou vyplynout.
 2. Údaje poskytnuté za účelem registrace uživatele u společnosti NH Hotel Group: pokud uživatel nestáhne poskytnutý souhlas. Pokud stáhnete svůj souhlas, nebude to mít vliv na zákonnost dřívějšího zpracování.
 3. Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře Nejlepší cena : po dobu nutnou k vyřízení požadavku.
 4. Údaje poskytnuté ke zveřejnění na blozích patřících společnosti NH HOTEL GROUP: Údaje budou uchovávány, pokud uživatel nestáhne poskytnutý souhlas.
 5. Údaje poskytnuté za účelem změny nebo zrušení rezervace: budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení po dobu promlčecí lhůty platnou pro právní žaloby, které z nich mohou vyplynout.
 6. Údaje poskytnuté za účelem zasílání zpravodaje: budou uchovávány, pokud uživatel nestáhne k tomu poskytnutý souhlas.
 7. Údaje poskytnuté pro program NH Rewards: budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení po dobu promlčecí lhůty platnou pro právní žaloby, které z nich mohou vyplynout.
 8. Údaje poskytnuté prostřednictvím korporátních kontaktních formulářů a na webu: budou uchovávány po dobu nutnou ke zpracování požadavku a odpovědi na něj a poté po dobu promlčecí lhůty platnou pro právní žaloby, které z nich mohou vyplynout.
 9. Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře obnovení košíku : budou uchovávány 15 dní po opuštění procesu rezervace.
 1. ODPOVĚDNOST UŽIVATELŮ

Uživatel:

 • Zaručuje, že mu je alespoň osmnáct (18) let a že údaje, které poskytuje společnosti NH HOTEL GROUP jsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální. Pro tyto účely uživatel zodpovídá za pravdivost všech poskytnutých údajů a musí udržovat aktuálnost údajů, aby odpovídaly jeho skutečné situaci.
 • Zaručuje, že informoval třetí strany, jejichž údaje poskytl, pokud tomu tak je, o bodech pokrytých v tomto dokumentu. Kromě toho zaručuje, že bylo získáno jejich oprávnění poskytnout údaje společnosti NH HOTEL GROUP pro uvedené účely.
 • Bude zodpovídat za veškeré nepravdivé nebo nepřesné informace poskytnuté na webu a za přímé či nepřímé škody vzniklé společnosti NH HOTEL GROUP nebo třetím stranám.
 1. VYMÁHÁNÍ PRÁV

Uživatelé mohou napsat společnosti NH HOTEL GROUP na adresu uvedenou v horní části těchto zásad nebo na e-mailovou adresu protecciondedatos@nh-hotels.comkdykoli a zdarma a musí přiložit kopii dokladu totožnosti, pokud chtějí:

 • Odebrat udělený souhlas.
 • Získat potvrzení, zda společnost NH HOTEL GROUP zpracovává osobní údaje uživatele.
 • Na přístup k vašim osobním údajům.
 • Opravit nepřesné nebo neúplné údaje.
 • Vyžádat smazání vašich osobních údajů například tehdy, když tyto údaje již z nějakého důvodu nejsou nutné pro účely, za kterými byly získány.
 • Požádat, aby společnost NH HOTEL GROUP omezila zpracování údajů, pokud nejsou splněny některé podmínky uvedené v nařízeních na ochranu osobních údajů.
 • Vyžádat přenosnost údajů poskytnutých uživatelem v případech uvedených v nařízeních.
 • Kontaktovat pracovníka DPO společnosti NH HOTEL GROUP na této adrese: dpo@nh-hotels.com
 • Podat stížnost v souvislosti s ochranou osobních údajů ke španělské agentuře pro ochranu osobních údajů na adrese Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, když se subjekt údajů domnívá, že společnost NH HOTEL GROUP porušila práva stanovená platnými nařízeními na ochranu osobních údajů.
 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Společnost NH HOTEL GROUP bude za všech okolností zpracovávat uživatelské údaje plně důvěrně a udržovat je v tajnosti podle platných nařízení a přijme nutná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti údajů a zabránění neoprávněnému pozměnění, ztrátě, zpracování nebo přístupu při zohlednění stavu technologie, povahy uložených údajů a rizik, kterým jsou tyto údaje vystaveny.

Poslední aktualizace: Květen 2018

 

INFORMACE O HOTELU

Příjezd: 3:00 pm
Odjezd: 12:00 pm
Zásady týkající se kouření: 100% nekuřácký hotel

Parkování v areálu hotelu
Cena: 12 € / den
Parkovací místo nelze rezervovat předem.

Pravidla pro ubytování se zvířaty
Psi a kočky povoleni
Max. výška nebo hmotnost: 25 kg
Cena za pobyt: 35 EUR
Vodicí psi: Zdarma

POTŘEBUJETE POMOCI?

Zavolejte nám na číslo

+ 420 585 575 111

NÁZORY NAŠICH HOSTŮ

názory

Rezervace

Příjezd

Odjezd

1 místnost, 2 dospělý, 0 dítě, 0 dítě

Select Rooms

Select dates
Příjezd

-

Odjezd

-